Docca - Hoitotyön kirjaamisen oppimisympäristö


Moderni oppimisympäristö hoitotyön kirjaamisen harjoitteluun

Docca ei ole potilastietojärjestelmä, vaan puhtaasti rakenteisen kirjaamisen harjoitteluun kehitetty oppimisympäristö. Docca ohjaa opiskelijaa dokumentoimaan hoitotyön prosessin mukaisesti sekä käyttämään kansallisesti määriteltyjä hoitotyön ydintietoja ja suomalaisen hoitotyön FinCC-luokituskokonaisuutta.

Koulussa opittu ja Doccassa harjoiteltu rakenteisen kirjaamisen taito on siirrettävissä myöhemmin työelämässä mihin tahansa potilastietojärjestelmään.

Kehitetty Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa opetuskäyttöön

Docca on kehitetty yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa opetuksen tarpeita vastaavaksi ja se on suunniteltu ensisijaisesti potilastiedon kirjaamisen opetusta tai koulutuksia järjestäville oppilaitoksille.

Doccaa voi käyttää hoitotyön kirjaamisen oppituntiharjoituksissa, kirjaamisen simulaatioissa sekä hoitotyön harjoitustuntien tai simulaatioiden syventämisessä dokumentoinnin osalta.

Hoitosuunnitelmia ja vastaanottokirjauksia

Opiskelijat voivat harjoitella Doccassa hoitosuunnitelmien tai vastaanottokirjausten tekemistä. Hoitosuunnitelmat rakentuvat pääosin FinCC 4.0 luokituskokonaisuuden varaan, vastaanottokirjauksen puolella käytössä ovat ICPC-2, ICD-10 ja FinLOINC luokituskokonaisuudet.

Vertaisarvioinnit ja opettajan asiantunteva palaute

Rakenteisen kirjaamisen lisäksi Doccassa harjaantuu taito myös siitä, mitkä tiedot ovat tarpeellisia ja välttämättömiä potilastapausten osalta. Opettajat voivat arvioida opiskelijoiden palauttamia töitä ja antaa arvosanan lisäksi rakentavaa palautetta. Vertaisarvioinnin avulla opiskelijat voivat lähettää tekemiään töitä myös toisilleen kommentoitavaksi.

Docca Tampereen ammattikorkeakoulussa

Rakenteinen kirjaaminen onnistuu Doccassa myös mobiilisti

Docca mahdollistaa hoitotyön rakenteisen kirjaamisen harjoittelun turvallisesti verkossa päätelaitteesta riippumatta. Oppimisympäristön käyttö sujuu vaivattomasti tietokoneella ja kaikilla nykyaikaisilla mobiililaitteilla – käyttöön riittää internet-yhteys ja ajantasalla oleva verkkoselain.

Jo yli 10 000 käyttäjää ja yli 40 000 tehtyä hoitosuunnitelmaa

Doccan käyttäjämäärät ja tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä kasvaa päivittäin. Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Doccan hyödyt on todettu nyt myös lukuisissa muissa hoitotyötä opettavissa ammattikorkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Hoitosuunnitelmien tekeminen paperille on todella työläs ja vanhanaikainen ratkaisu - Doccan kaltainen oppimisympäristö on enemmän tätä päivää.


Opiskelijoiden mietteitä Doccasta

Opettajien kokemuksia opetuskäytöstä

Hyödyt oppilaitoksille

Lisätiedot

Kokemukset opetuskäytöstä

Taru Lehtimäki / Tampereen ammattikorkeakoulu - taru.lehtimaki@tamk.fi
Helena Vesaluoma / Tampereen ammattikorkeakoulu - helena.vesaluoma@tamk.fi

Palveluun liittyminen

Palvelun toteuttaja ja ylläpitäjä on JJ-Net Group Oy
Jouni Kiiskinen / JJ-Net Group Oy - jouni.kiiskinen@jj-net.fiTakaisin etusivulle